Despre ADI Zurobara

Despre Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ZUROBARA” a județului Timiș

[curent date]

Reprezintă proiectul comun a 11 comune din județul Timiș, având ca scop: Dezvoltarea sustenabilă şi echilibrată a Unităţilor Administrativ-Teritoriale care fac parte din Asociaţie (ex: infrastructură, turism, economie, social, medical, biodiversitate etc.); Dezvoltarea capacității instituționale a administrațiilor publice locale din județ; Asigurarea coerenței politicilor şi calitatea guvernării la nivel județean și local; Protejarea eficientă a mediului; Utilizarea rațională a rezervelor naturale; Păstrarea unui nivel ridicat și sigur de creștere economică și ocupare a forței de muncă.

Asociația va acționa pentru realizarea scopului propus atât prin eforturi şi fonduri proprii, cât şi prin colaborarea ori asocierea cu alte organizații asemănătoare din ţară şi străinătate, cu firme şi asociații economice interesate, cu entități publice.