ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ZUROBARA” a județului Timiș
Reprezintă proiectul comun a 11 comune din județul Timiș, având ca scop: Dezvoltarea sustenabilă şi echilibrată a Unităţilor Administrativ-Teritoriale care fac parte din Asociaţie (ex: infrastructură, turism, economie, social, medical, biodiversitate etc.); Dezvoltarea capacității instituționale a administrațiilor publice locale din județ; Asigurarea coerenței politicilor şi calitatea guvernării la nivel județean și local; Protejarea eficientă a mediului; Utilizarea rațională a rezervelor naturale; Păstrarea unui nivel ridicat și sigur de creștere economică și ocupare a forței de muncă.
Asociația va acționa pentru realizarea scopului propus atât prin eforturi şi fonduri proprii, cât şi prin colaborarea ori asocierea cu alte organizații asemănătoare din ţară şi străinătate, cu firme şi asociații economice interesate, cu entități publice.
În vederea realizării scopului propus, Asociația și-a propus următoarele obiective principale, conform documentelor de înființare: Analizarea programelor, a liniilor de finanțare și a strategiilor de dezvoltare, precum și stabilirea unor priorități și modalități de acțiune pentru atingerea scopului; Obținerea finanțării și implementarea proiectelor identificate; Sprijinirea creșterii performanțelor autorităților publice locale; Informarea și implicarea activă a cetățenilor în procesul decizional; Implementarea, monitorizarea, evaluarea și adaptarea la schimbările socio-economice a Strategiei de Dezvoltare a Județului Timiș, precum și a strategiilor localităților membre în Asociație; Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Județului Timiș; Protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului istoric, arheologic și cultural; Integrarea politicilor economice, sociale şi de mediu prin evaluări de impact şi consultarea factorilor interesați; Asociația va colabora cu organisme europene asemănătoare, încurajând inovarea şi modernizarea know-how-ului sau descoperirea de noi soluții la problemele de mediu existente; Va sprijinii valorificarea echilibrată a resurselor locale; Asociația constituie reprezentarea unitară a intereselor şi nevoilor zonale în raport cu organizațiile centrale, naționale sau internaționale.
Pentru îndeplinirea obiectivelor prezentate, ADI Zurobara a județului Timiș a identificat o serie de programe de finanțare pe care își propune să le acceseze în perioada următoare. Însumând toate aceste oportunități de finanțare, constatăm că există posibilitatea participării la proiecte ce pot aduce sume de până la 23 milioane de euro pentru județul Timiș, sume provenite din accesarea de fonduri europene:

UIA – până la 5 milioane euro
POIM axa 6 – până la 5 milioane de euro
Fonduri norvegiene pentru cultura – până la 2 milioane de euro
Fonduri norvegiene pentru eficientizare energetica/mediu– până la 2 milioane de euro
POR – până la 5 milioane de euro
POCU – până la 2 milioane de euro
Horizon 1-2 milioane de euro

Aceste sume sunt puse in discuție numai pentru perioada rămasă pana la închiderea sesiunii 2014-2020, neluând în calcul posibilitățile programelor viitoare.

În vederea realizării scopului propus, Asociația și-a propus următoarele obiective principale, conform documentelor de înființare: Analizarea programelor, a liniilor de finanțare și a strategiilor de dezvoltare, precum și stabilirea unor priorități și modalități de acțiune pentru atingerea scopului; Obținerea finanțării și implementarea proiectelor identificate; Sprijinirea creșterii performanțelor autorităților publice locale; Informarea și implicarea activă a cetățenilor în procesul decizional; Implementarea, monitorizarea, evaluarea și adaptarea la schimbările socio-economice a Strategiei de Dezvoltare a Județului Timiș, precum și a strategiilor localităților membre în Asociație; Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Județului Timiș; Protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului istoric, arheologic și cultural; Integrarea politicilor economice, sociale şi de mediu prin evaluări de impact şi consultarea factorilor interesați; Asociația va colabora cu organisme europene asemănătoare, încurajând inovarea şi modernizarea know-how-ului sau descoperirea de noi soluții la problemele de mediu existente; Va sprijinii valorificarea echilibrată a resurselor locale; Asociația constituie reprezentarea unitară a intereselor şi nevoilor zonale în raport cu organizațiile centrale, naționale sau internaționale.